• Dawar

  Przymierze – בְּרִית

  Święta więź pokrewieństwa między dwiema stronami, ratyfikowana przysięgą. Zawieranie przymierza było powszechnym zwyczajem w starożytnej kulturze bliskowschodniej i grecko-rzymskiej, służąc jako środek do tworzenia więzi społeczno-politycznych między jednostkami lub grupami. Boże przymierza są widoczne w każdym okresie historii zbawienia. Boskie przymierza ukazują zbawczy plan Boga dla ustanowienia komunii z Izraelem i narodami, ostatecznie spełniony przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niewystarczające oddanie „przymierza” jako „testamentu” może przesłaniać teologiczne znaczenie podziału historii zbawienia – i biblijny kanon – do starych i nowych przymierzy. Język przymierza jest bardziej widoczny w Starym Testamencie, który odzwierciedla jego futurystyczny charakter jako „opowieść w poszukiwaniu końca”. Logos Bible Software Dlaczego to słowo jest tak istotne, że dzieli…

 • Dawar

  Myśl – מַחֲשָׁבָה

  Myśl – twór działania naszego mózgu. Myśli pojawiają się i znikają, potrafią przybierać kolory tęczy. Od ponurych do bardziej kolorowych. Dzięki myślom snujemy różne plany, przeżywamy różne stany emocjonalne. Jedni starają się nad nimi panować, inni uspokajać a jeszcze inni walczą z różnymi natręctwami. Nie można przestać myśleć jedynie śmierć nas może od nich uwolnić. Nie potrafimy na dłużej utrzymać stanu skupienia nad jedną konkretną myślą (przynajmniej ja nie potrafię). Kiedy próbuję się skupiać to ulegam rozproszeniu. Kiedy się nie skupiam pogrążam się w zamyśleniu. Jednym słowem stałem się niewolnikiem własnego umysłu. Czy tak jest naprawdę? W trakcie trwania na modlitwie (przynajmniej tak chciałbym to określić choć w rzeczywistości to…

 • Dawar,  Informacja

  Dawar – Cykl

  Rozpoczynam od dziś cykl, który od hebrajskiego słowa DAWAR דָּבָר oznacza Słowo. Mam tutaj na myśli Słowo Boże. A skąd to wiadomo? No właśnie skąd? Na to pytanie można żartobliwie odpowiedzieć że kilka  osób z Bogiem rozmawiało i jak nie oni sami to ktoś za nich dokonał ostatecznej redakcji przyczyniając się do ostatecznej formy jaką jest Biblia. Dziś mamy do dyspozycji wiele narzędzi, które pozwala nam dobrze odczytywać Słowo spisane kilka lub kilkanaście wieków temu. Dzięki temu możemy w domu poświęcić kilka chwil swego czasu jaki został nam dany na czytanie, studiowanie i wdrażanie Słowa zapisanego na kartach Pisma Świętego. Chciałbym przytoczyć tutaj słowa proroka Amosa, który jako prosty pasterz…

Favicon Plugin made by Alesis