Dawar

Przymierze – בְּרִית

Święta więź pokrewieństwa między dwiema stronami, ratyfikowana przysięgą. Zawieranie przymierza było powszechnym zwyczajem w starożytnej kulturze bliskowschodniej i grecko-rzymskiej, służąc jako środek do tworzenia więzi społeczno-politycznych między jednostkami lub grupami. Boże przymierza są widoczne w każdym okresie historii zbawienia. Boskie przymierza ukazują zbawczy plan Boga dla ustanowienia komunii z Izraelem i narodami, ostatecznie spełniony przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niewystarczające oddanie „przymierza” jako „testamentu” może przesłaniać teologiczne znaczenie podziału historii zbawienia – i biblijny kanon – do starych i nowych przymierzy. Język przymierza jest bardziej widoczny w Starym Testamencie, który odzwierciedla jego futurystyczny charakter jako „opowieść w poszukiwaniu końca”.

Logos Bible Software

Dlaczego to słowo jest tak istotne, że dzieli księgi Pisma świętego na Stare i Nowe Przymierze? Czym w takim razie jest Biblia? Księgą Przymierza człowieka z Bogiem czy Boga z człowiekiem? Co takiego ma człowiek, że sam Bóg Wszechmogący chce przymierza z nami?

Im dłużej się nad tym zastanawiam, to nie przychodzi mi nic sensownego, żeby móc w pełni odpowiedzieć na powyższe pytania. Zacznę więc od…

Podróży w czasie

Pamiętam, że jako dziecko nie potrafiłem usiedzieć na miejscu, wszędzie mnie było pełno. Oczywiście nie  zawsze udawało mi się wyjść cało z różnych moich pomysłów. W tym wszystkim dzięki Bogu miałem rodziców oraz dziadków, którzy troszczyli się o moje wychowanie. Nie mogę powiedzieć że byli stale obecni lecz wystarczająco na tyle aby być odpowiedzialnym za kogoś (za mnie). Rodzice dali mi życie, czuwali nad moim rozwojem, wspierali, doradzali, zabraniali, przyzwalali, karali i wiele innych rzeczy którymi cechują się dobrzy rodzice. Czy zastanawiałeś się może dlaczego? Po co? Odpowiedzi może być wiele lecz ja ci powiem jedną, którą czuję własnym sercem. Chodzi mi o miłość. Moi rodzice kierowali się miłością do mnie tak jak ja kieruje się miłością do moich dzieci. Zdajesz sobie sprawę że jako dziecko nie masz tak naprawdę nic co mógłbyś dać swoim rodzicom. Jedynie możesz odwzajemnić ich miłość. Czy tyle wystarczy? Powiem Ci że tak tyle wystarczy! Z chwilą narodzin dziecka każdy rodzic wpisuje się w odwieczne prawo zobowiązując się zarazem do wychowania w miłości.

Odwieczny Ojciec

Tutaj możemy wrócić do Przymierza Boga z człowiekiem. Nie mamy nic i jesteśmy niczym w porównaniu do Pana Boga, lecz mimo wszystko Bóg jako wspaniały Ojciec kocha nas wszystkich (zanim pojawiliśmy się w łonach matki ona nas już znał, już nas kochał). Kocha nas wszystkich bez wyjątku takich jacy jesteśmy. Dlatego zawierał z nami tyle Przymierzy by ostatecznie przez swego Syna Jezusa Chrystusa zawrzeć ostateczne – Nowe i wieczne Przymierze w Jego krwi.

Możliwość komentowania Przymierze – בְּרִית została wyłączona

Favicon Plugin made by Alesis