Uchideshi Projekt

Cel

Ukończenie programu na poziomie Okuden Shisei Ryu (4Dan) otrzymanie tytułu Sensei Shisei Ryu.

Czas

Cały proces zawiera się w czasie od 5 do 7 lat w zależności od częstotliwości poznawania nowych modułów.

Ilość modułów

Całość programu posiada 21 modułów. Kążdy moduł to 10-12 godzin zegarowych rozbity na dwa dni.

Ilość egzaminów

4 egzaminy mistrzowskie:

  1. Shodan 1Dan po ukończonym module 8 – Poziom Shoden
  2. Nidan 2Dan po ukończonym module 12 – Poziom Chuden
  3. Sandan 3Dan po ukończonym module 14
  4. Yodan 4Dan po ukończonym module 21 – Poziom Okuden

Shisei Ryu Uchideshi Program 至誠流内弟子計画

Shoden

Module 1
M 1
Hojo Undo
Reishiki
Itto waza
Itto kamae
Hanbo waza
Module 2
M 2
Hojo Undo
Itto waza 1-8
Hanbo waza 1-8
Maai
Timing
Rytm
Module 3
M 3
Bunkai
Itto waza 1-4
Hanbo waza 1-4
Module 4
M 4
Bunkai
Itto waza 5-8
Hanbo waza 5-8

 

Module 5
M 5
Renzoku Bunkai
Itto renzoku bunkai 1-4
Module 6
M 6
Renzoku Bunkai
Itto renzoku bunkai 5-8
Module 7
M 7
Renzoku Bunkai
Itto renzoku bunkai 9-10
Ushiro Waza
Module 8
M 8
Randori
Kumi to
Kumi hanbo
2 uke

 

Chuden

Module 9
M 9
Hojo Undo
Wakizashi waza 1-8
Tanto waza 1-10
Module 10
M 10
Renzoku Bunkai
Wakizashi renzoku bunkai 1-5
Tanto waza
Module 11
M 11
Renzoku Bunkai
Wakizashi renzoku bunkai 6-10
Tanto waza
Module 12
M 12
Randori
Kumi wakizashi
Kumi tanto
3 uke

 

Okuden

Module 13
M 13
Hojo Undo
Nito waza
Ni hanbo waza
Kamae
Module 14
M 14
Bunkai
Nito waza - sessa 1-5
Ni hanbo waza
Module 15
M 15
Bunkai
Nito waza - aikuchi 1-5
Ni hanbo waza
Module 16
M 16
Renzoku Bunkai
Nito Renzoku Bunkai 1-5

 

Module 17
M 17
Renzoku Bunkai
Nito rennzoku bunkai 6-10
Module 18
M 18
Hojo Undo
Jo waza
Module 19
M 19
Renzoku Bunkai
Jo renzoku bunkai 1-5
Module 20
M 20
Renzoku Bunkai
Jo renzoku bunkai 6-10

 

Module 21
M 21
Renzoku Bunkai
Aiki rennzoku bunkai 1-10
Tanjo waza

Favicon Plugin made by Alesis