Shihan Projekt

Cel

Ukończeniu programu na poziomie Menkyo Shisei Ryu (5Dan) otrzymanie tytułu Shihan Shisei Ryu.

Czas

Minimum 2 lata  od otrzymania 4Dan (Okuden).

Ilość modułów

Całość programu zawiera się w 8 modułach.

Ilość egzaminów

  1. Godan 5Dan – Poziom Menkyo

Shihan Shisei Ryu Kaikaku 至誠流免許計画

Module 1
M 1
Bunkai
Nito vs Nito 1-5
Module 2
M 2
Bunkai
Jo vs Nito 1-3
Module 3
M 3
Bunkai
Naiden kata 1-5
Module 4
M 4
Bunkai
Tounkwa hojo undo + bunkai
Nunchaku hojo undo + bunkai

 

Module 5
M 5
Bunkai
Kama hojo undo + bunkai
Sai hojo undo + bunkai
Module 6
M 6
Bunkai
Bo hojo undo + bunkai
Module 7
M 7
Bunkai
Bo hojo undo + bunkai
Eku hojo undo + bunkai
Module 8
M 8
Bunkai
Kata 51 elements

Favicon Plugin made by Alesis