Dojo

Dojo to z japońskiego miejsce ćwiczeń. Dojo to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą. Każdy instruktor, który odpowiedzialny za Dojo tworzy jego szczególną atmosferę, która w szkole Shisei Ryu sprzyja rozwojowi trzech wartości: Tradycji – Rodzinie i Rozwoju. Każdy Instruktor nadaje swojemu miejscu szczególne dla niego samego nazwę, z którą utożsamiają się wszyscy ćwiczący. Nazwa Dojo nadaje odpowiedni klimat, która determinuje postawę wszystkich jego studentów.

Makoto Shin Dojo pochodzi z języka japońskiego i oznacza Szczere Serce Miejsce Ćwiczeń. Brzmi troszkę lakonicznie a to za sprawą dosłowności tłumaczenia. Szczerość jest jedną z głównych wartości której spodziewamy się od każdego człowieka. Rzadko jednak potrafimy być szczerzy ze samym sobą nie mówiąc już o innych ludziach tych tak zwanych bliskich znajomych i zupełnie obcych nam ludziach. W dzisiejszych czasach gdzie ludzie przestali być ludźmi honoru, gdzie słowo dla nich nic nie znaczy, a bycie szczerym wymaga dużej odwagi a także mocnego charakteru. Mając jedno serce niepodzielne na inne „miłostki” oddane jednej wartości, skupione na jasno sprecyzowanym celu można doświadczać szczerości w swoim życiu a nie tylko o niej mówić. Dla nas ćwiczących w Makoto Shin Dojo szczerość stanowi wartość o której pamiętamy trenując.

Dodaj komentarz

Favicon Plugin made by Alesis