Projekty Shisei Ryu w Makotoshin Dojo

Uchideshi Kaikaku

Program podzielony jest na moduły pozwalające na zdobycie wiedzy od shoden do menkyo kaiden. W każdym module zawarty materiał pozwala na jego samodoskonalenie we własnym dojo. Shisei Ryu daje możliwość wszystkim budoka poznania Szkoły w oparciu o program Ucznia-domu – Uchideshi 内弟子.

Shihan Kaikaku

Program podzielony jest na moduły pozwalające na zdobycie wiedzy na poziomie menkyo. W każdym module zawarty materiał pozwala na jego samodoskonalenie we własnym dojo.

Stopnie Kyu

Podział materiału Szkoły Shisei Ryu na stopnie uczniowskie.

Stopnie Dan

Podział materiału mistrzowskiego na poszczególne etapy przyswajania materiału szkoleniowego w oparciu o system stopni.

Folder Shisei Ryu

Oficjalny materiał szkoleniowy z zakresu technik shoden - okuden. Przeznaczony dla każdego adepta SR, a w szczególności obowiązkowy dla instruktura SR.

Akademia Online

Akademia Shisei Ryu promuję szkołę wykorzystując platformę e-learningową Moodle. Kursy są dostępne tylko dla uczestników Akademi, aby zostać jej członkiem należy pierwsze zapisać się wysyłając maila na: lukasz@shiseiryu.eu.

NDBKK

NIPPON DENTO BUNKA KORYU KAI ASSOCIATION was founded in 2014 by the members of Shisei Ryu School of martial arts in order to promote the spirit and practice of Shisei Ryu, Budo, Koryu and Japanese culture by providing information and resources for training, classes and seminars in all affiliated arts throughout Ireland and abroad.

Shisei Ryu

Szkoła Shisei Ryu z formalnego punktu widzenia posiada swoją strukturę, własne logo i system nauczania. Zkolei z technicznego punktu widzenia opiera się na kunszcie miecza japońskiego. W naszej Szkole uczymy się zarówno szermierki mieczem, jak również technik z zakresu: aiki jitsu, jo jitsu oraz kobu jitsu. W ten sposób uzyskujemy pełny przekaz jaki niesie ze sobą sztuka wojenna (hyo ho) opierająca się na strategii walki.