Uchideshi Kaikaku

至誠流内弟子計画

Shisei Ryu Uchideshi Program

至誠流内弟子計画

Cel

Ukończenie programu na poziomie Okuden Shisei Ryu (4Dan) otrzymanie tytułu Sensei Shisei Ryu.

Czas

Cały proces zawiera się w czasie od 5 do 7 lat w zależności od częstotliwości poznawania nowych modułów.

Ilość Modułów

Całość programu posiada 21 modułów. Kążdy moduł to 10-12 godzin zegarowych rozbity na dwa dni.

Ilość Egzaminów

4 egzaminy mistrzowskie: Shodan 1Dan po ukończonym module 8 – Poziom Shoden Nidan 2Dan po ukończonym module 12 – Poziom Chuden Sandan 3Dan po ukończonym module 14 Yodan 4Dan po ukończonym module 21 – Poziom Okuden

Program szczegółowy

Shoden

 • Module 1 – Hojo Undo
  • Reishiki
  • Itto waza
  • Itto kamae
  • Hanbo waza
 • Module 2 – Hojo Undo
  • Itto waza 1-8
  • Hanbo waza 1-8
  • Maai
  • Timing
  • Rytm
 • Module 3 – Bunkai
  • Itto waza 1-4
  • Hanbo waza 1-4
 • Module 4 – Bunkai
  • Itto waza 5-8
  • Hanbo 5-8
 • Module 5 – Renzoku bunkai
  • Itto renzoku bunkai 1-4
 • Module 6 – Renzoku bunkai
  • Itto renzoku bunkai 5-8
 • Module 7 – Renzoku bunkai
  • Itto renzoku bunkai 9-10
  • Ushoro waza
 • Module 8 – Randori
  • Kumi to
  • Kumi hanbo
  • 2 uke

Chuden

 • Module 9 – Hojo Undo
  • Wakizashi waza 1-8
  • Tanto waza 1-10
 • Module 10 – Renzoku bunkai
  • Wakizashi renzoku  bunkai 1-5
  • Tanto waza
 • Module 11 – Renzoku bunkai
  • Wakizashi renzoku bunkai  6-10
  • Tanto waza
 • Module 12 – Randori
  • Kumi wakizashi
  • Kumi tanto
  • 3 uke

Okuden

 • Module 13 – Hojo undo
  • Nito waza
  • Ni hanbo waza
  • Kamae
 • Module 14 – Bunkai
  • Nito waza – sessa 1-5
  • Ni hanbo waza
 • Module 15 – Bunkai
  • Nito waza – aikuchi 1-5
  • Ni hanbo waza
 • Module 16 – Renzoku bunkai
  • Nito renzoku bunkai 1-5
 • Module 17 – Renzoku bunkai
  • Nito  renzoku bunkai 6-10
 • Module 18 – Hojo undo
  • Jo waza
 • Module 19 – Renzoku bunkai
  • Jo renzoku bunkai 1-5
 • Module 20 – Renzoku bunkai
  • Jo renzoku bunkai 6-10
 • Module 21 – Renzoku bunkai
  • Aiki renzoku bunkai 1-10
  • Tanjo waza