Charakter Szkoły Shisei Ryu wynika bezpośrdenio z jej nazwy, która zapisana jest znakami kanji:

至 SHI – 誠 SEI – 流 RYU

Samo słowo誠 SEI oznacza: szczery, szczera. W połączeniu ze znakiem至 SHI oznacza szczerze oddany lub po prostu szczerość. Szczerość stanowi dla nas bardzo ważną wartość o którą powinniśmy zabiegać z całego serca, gdyż tylko to co dobre prowadzi do rozwoju, wzrostu i daje wymierne korzyści, które obfitują nie raz na całe nasze życie. Powyższe dwa znaki zapisane są z trzecim流 RYU który oznacza szkołę, styl. Najprościej można powiedzieć, że Shisei Ryu to styl szczerości.

Szkoła Shisei Ryu z formalnego punktu widzenia posiada swoją strukturęm własne logo i system nauczania. Z technicznego punktu widzenia opiera się na kunszcie miecza japońskiego. W naszej szkoke uczymy się zarówno technik walki mieczem jak również form z zakresu: iai jitsu, ken jitsu, aiki jitsu, jo jitsu oraz kobu jitsu. W ten sposób uzyskujemy pełny przekaz jakim niesie zasobą sztuka wojenna opierająca się na strategii walki.

Całość Shisei Ryu to także filozoficzny aspekt w kontekście podejścia do Budo oraz jego zrozumienia (menkyo kaiden). Dlatego kładziemy silny nacisk na zrozumienie i szczere podejście do życia poprzez trening Shisei Ryu (Shu-Ha-Ri).