Shisei Ryu

Informacje ogólne o Shisei Ryu

Samo słowo誠SEI oznacza: szczery, szczera. W połączeniu ze znakiem至 SHI oznacza szczerze oddany lub po prostu szczerość. Szczerość w naszym rozumieniu to otwartość na wyrażenie  własnych myśli, odczuć, spostrzeżeń zgodnie z pojęciem własnej rzeczywistości. Jest to również otwartość na nową wiedzę, czy doświadczenie, co stanowi dla nas bardzo ważną wartość, o którą powinniśmy zabiegać z całego serca.  Nierzadko szczerość, to również umiejętność przyjęcia konstruktywnej krytyki i świadome jej analizowanie w celu ciągłego rozwoju. Tylko to, co otwarte  i szczere prowadzi do rozwoju, wzrostu i daje wymierne korzyści, które nieraz przekładają się na całe nasze życie. Powyższe dwa znaki zapisane są z trzecim流 RYU, który oznacza szkołę, styl. Najprościej można powiedzieć, że Shisei Ryu to Szkoła w której uczymy się Sztuki japońskiej szermierki bazując na fundamencie wartości jaką jest szczerość.

Szkoła Shisei Ryu z formalnego punktu widzenia posiada swoją strukturę, własne logo i system nauczania. Zkolei z technicznego punktu widzenia opiera się na kunszcie miecza japońskiego. W naszej Szkole uczymy się zarówno  szermierki mieczem, jak również technik z zakresu: aiki jitsu, jo jitsu oraz kobu jitsu. W ten sposób uzyskujemy pełny przekaz jaki niesie ze sobą sztuka wojenna (hyo ho) opierająca się na strategii walki.

Całość Shisei Ryu to także filozoficzny aspekt w kontekście podejścia do Budojako drogi indywidualnego rozwoju –  menkyo kaiden.

Dlatego kładziemy silny nacisk na zrozumienietechniki oraz poznanie zasad jakie nią rządzą. Niezbędną rzeczą w całym procesie nauki w Szkole Shisei Ryu jest wlaśnie szczere podejście do życia poprzez trening   w myśl tradycyjnego systemu Shu-Ha-Ri.

Podział techniki w Shisei Ryu

Szkoła Shisei Ryu swoim charakterem nawiązuje do tradycyjnego nauczania w szkołach Bu-jitsu. Mimo iż właśnie bu-jitsu w dużej mierze opiera się na wiedzy technicznej, to jednak nie skupia się tylko na jej zdobywaniu. W myśl znanej maksymy: „wiedzieć i działać, to jedno i to samo”, właśnie w takim procesie nauczania, gdzie nie ważne są słowa, a działanie najlepiej uwidacznia się bojowy duch techniczny Szkoły Shisei Ryu.
Z bardzo powierzchownego punktu widzenia można powiedzieć że w naszej Szkole możemy dokonać podziału na techniki: aiki – wykonywane ręcznie i buki – wykorzystujące broń do walki.

System menkyo kaiden w sposób jasny i przejrzysty klasyfikuje studenta do odpowiedniego poziomu. Każdy poziom zawiera odpowiednią dawkę materiału, który każdy student-budoka z obligowany jest do opanowania. Materiał podzielony jest na odpowiednie grupy zawierające poszczególne techniki adekwatne do danego poziomu. W taki sposób można powiedzieć że dokonał się podział technik na:

  • Hojo Undo 運動– to techniki podstawowe takie jak pozycje, uderzenia, bloki, kopnięcia, cięcia, rzuty itp.
  • Kata 型–to układy formalne odzwierciedlające strategię walki
  • Renzoku Bunkai 連続分解 – to analiza technik hojo undo oraz kata zastosowana w określonym porządku i ciągłym ruchu
  • Kaeshi Renzoku Bunkai返し技連続分解– to grupa technik w którym wykonujemy kontry znanych technik oraz kata
  • Jiyu kumi –te; -tachi – to zastosowanie technik w walce w odpowiednich ochraniaczach
  • Randori乱捕–wolna walka przy możliwości ataku z różnych stron oraz z udziałem wielu oponentów

 

Każdy poziom wyróżnia jeszcze sposób wykonywania, który wpisany jest w rozwój Shu-Ha-Ri. Wzrost umiejętności fizycznych musi iść w parze z rozwojem mentalnym, który można podzielić na:

  • Jitsu – (poziom SHU). Na tym poziomie ekspresja wykonywanych technik sprowadza się tylko i wyłącznie do mechanicznego opanowaniu technik z odpowiedniego poziomu technicznego.
  • Waza – (poziom HA). To poziom wyższy, bardziej podobny do umiejętności, które w sposób naturalny łączą się z mechaniczną stroną wykonywanych technik.
  • Ryaku – (poziom RI). Najwyższy poziom techniki. Tutaj udoskonalenie sprawności fizycznej i sprawności umysłowej przeplata się z osobowaścią mistrza. Każda technika wykonywana na tym poziomie podnoszona jest do rangi sztuki.

Emblemat Shisei Ryu

Emblemat Szkoły Shisei Ryu przedstawia graficzną formę idei zawartych w szkole.

Opisując Emblemat Szkoły Shisei Ryu, nie sposób odnieść się do tradycji, którą tak bardzo cenimy, i z którą się utożsamiamy praktykując na co dzień Budo. Takie elementy jak Kamiza (najważniejsze miejsce dojo, w którym znajduje sie graficzny znak szkoły – emblemat), miecze japońskie (katana, wakizashi), język japoński w technicznym nazewnictwie, ubiór do treningu (kimono, hakama) czynią tą Szkołę tradycyjną, czyli kultywującą pewne tradycje kulturalno – społeczne.

Emblemat nie jest dla nas niczym innym jak wspólnym znakiem, który daje poczucie przynależności do danej grupy społecznej.  Już w średniowieczu zaczęto używać wspólnych znaków (herb, godło) jednoczących określone grupy, a także wyróżniających je na tle innych.

W szkole Shisei Ryu emblemat nosimy na lewym ramieniu poniżej stawu ramiennego. Takie zastosowanie od razu jest naszą wizytówką i mówi czasem więcej niż słowa.

Trójkąt z wpisanym okręgiem oraz cztery ramiona wychodzące z jego środka stanowią emblemat Szkoły Shisei Ryu.

TRÓJKĄT – symbolizuje podstawę, stabilność, równowagę, balans. Logo Shisei Ryu ma kształt trójkąta, który jest odpowiednikiem stabilnej, mocne postawy.

OKRĄG – nieskończoność, bezpieczeństwo. Okrąg, w który wpisane są punkty wychodzące z jego środka i połączone ze sobą liniami tworzą odpowiednik doskonałej techniki.
Okrąg również jest symbolem technik „aiki” czyli miecza nieprzynoszącego hałasu: „oto nashi no Ken”. Opisując nasze logo również musimy powiedzieć o dystansie do walki. Trójkąt – oddziela dystans daleki okrąg – średni, a punkt środkowy – bliski dystans. Najważniejszym jest okrąg, który jest kręgiem życia, o który powinien dbać każdy dobry szermierz. Okrąg ten daje nam 8 możliwości ataku i tyle samo opcji obrony. Wszystko to sprawia ze jesteśmy bardziej przystosowani do walki, kiedy potrafimy dostrzec pewne rzeczy. Powyższe aspekty decydują o skutecznej strategii nie tylko do walki, lecz również do życia. Umiejętność zastosowania dystansu do pewnych spraw czynią nas bardziej odpornymi na czynniki stresogenne, które niejednokrotne wzbudzają naszym życiem. Umiejętność podjęcia walki na rożnym poziomie sprawia, że nasze umiejętności strategiczne wzrastają i to, czego kiedyś nie dostrzegaliśmy dziś staje się oczywiste.

ŚRODEK OKRĘGU stanowi centrum, z którego wychodzą 4 ramiona wskazujące na kierunki naszego rozwoju odpowiednio do kierunków, w których porusza się człowiek. Dalszy podział na 8 części odzwierciedla 8 kierunków trajektorii  cięcia mieczem.

KOLOR NIEBIESKI – nieograniczone możliwości, wytrwałość,  lojalność, zjednoczenie, wzajemne zrozumienie oraz przyciąga nie ludzi do siebie.

KOLOR BIALY – czystość, spokój, wolność, odwaga, przestrzeń. Biały to kolor nieustannego rozwoju, przemiany wewnętrznej oraz harmonii, do której dążymy poprzez trening.

Wszystkie wspomniane elementy wchodzące w skład emblematu ukazują nam ogrom możliwości jakie otwiera przed nami Szkoła Shisei Ryu.

image

Menkyo Kaiden System

To tradycyjny system nauczania w którym czas nie odgrywa roli. Najważniejsze staje się pełne zrozumienie przedmiotu studiów, aniżeli pobieżne przekazanie wiedzy. System menkyo kaiden to system licencji. Z chwilą gdy uczeń opanuje dany materiał otrzymuje pozwolenie na nauczanie technik w zakresie objętym licencją. Dopiero wtedy następuje pełne zrozumienie technik.

Z chwilą nauczania każdy budoka staje do konfrontacji swojej wiedzy i umiejętności z wnikliwością i otwartością do zadawania pytań przez swoich studentów. O ile poziomy takie jak: shoden, chuden i okuden konfrontowane są w gronie studentów Shisei Ryu, poziomy: menkyo i menkyo kaiden odbywają się z udziałem przedstawiecieli różnych szkół i środowisk.

Doświadczenie rozwoju fizycznego oraz wewnętrznego wyróżnia system menkyo kaiden na tle powszechnego systemu stopni (dan) gdzie w głównej mierze bierze się pod uwagę rozwój walorów technicznych. Dopiero od wysokich stopni dan dochodzi do oceny również postawa moralna. W systemie menkyo kaiden Shisei Ryu każdy student musi stać się nauczycielem, a każdy nauczyciel studentem. Oznacza to w praktyce, że na każdym etapie zobligowani jesteśmy do nieustannego rozwoju przechodząc przez wszystkie etapy systemu menkyo kaiden.

Opisując system Menkyo nie można zapomnieć o indywidualnym podejściu do każdego z adeptów kroczących tym systemem. Ważną rolę również odgrywa w tradycji przekazu takie pojęcie jak uchi deshi (uczeń domu). Mimo innych reali życia codziennego dalece odbiegających od dawnej Japonii, gdzie uczeń mieszkal ze swoim mistrzem, aby dokładnie zgłębić tajniki Szkoły. Dzisiaj ważne jest, żeby zachować tą postawę jaką posiadał uczeń, w celu pełnego zrozumienia oraz przekazu jaki niesie Szkoła. Tyko takie nastawienie oraz postawa prowadzi do pełnego Menkyo Kaiden – końca przekazu.

Na poziomie shoden student otrzymuje podstawowe informacje odnośnie szkoły oraz zachęcany jest do otwarcia własnego dojo.

Na poziomie chuden student głębiej wchodzi w technikę przechodząc przez proces dojrzewania jako nauczyciel dla swoich studentów stając się bardziej odpowiedzialny za ich rozwój. Okres ten jest bardzo burzliwy dla studenta gdyż na zdobyte umiejętności musi spojrzeć z innej strony oczyszczając w ten sposób technikę z błędów.

Na poziomie okuden student-nauczyciel staje się w pełni wyszkolonym budoka posiadającym znajomość wszystkich technik i potrafiącym ułożyć własne kata zgodnie ze strategią Shisei Ryu.

Poziom menkyo otrzymuje student-nauczyciel, który rozumie idee szkoły i z nimi się utożsamia, staje się jej godnym reprezentantem. Na tym etapie student-nauczyciel nie jest już tylko przywiązany do swojego dojo lecz również bieże odpowiedzialność za wszystkich ćwiczących Shisei Ryu.

Wreszczie poziom menkyo kaiden to student-nauczyciel gotowy nieść dalej poprzez swoje życie idee szkoły. Jego życie to „służenie” innym, dawanie siebie innym to bycie gotowym nauczać każdego bez wyjątku.

Shu - Ha - Ri

Koncepcja Shu-Ha-Ri to inaczej opis procesu, jaki musi przejść uczeń by stać się mistrzem. Na głębszym poziomie zrozumienia tej koncepcji to także relacja, jaka powstaje między uczniem a mistrzem w celu poznania „Serca Szkoły”. W Shisei Ryu mamy dokładnie taką sytuację. Przychodząc na trening stajemy na tatami często ubrani w kimono, hakama, stajemy się wtedy częścią szkoły, dojo, grupy. Wtedy powstaje pierwsza więź, odczucie subiektywne tej sytuacji. Rozpoczyna się nasza droga w Sztukach Walki, zyskujemy najważniejszą rolę w całym procesie Budo – stajemy się uczniem.

Będąc uczniem wchodzimy w pierwszy etap nazywany Shu (: chronić, bronić, strzec, być posłusznym, obserwować, pozostawać przy, być wytrwałym, być rzetelnym / zgodnym z rzeczywistością). Jest to czas, który śmiało można porównać do pierwszych lat w procesie rozwoju człowieka. Jesteśmy jak dziecko, które aby dobrze się rozwijało musi mieć dostarczane odpowiednie bodźce z zewnątrz oraz przedstawione prawidłowe wzorce zarówno ruchowe jak i poznawcze. Takim „dzieckiem” był lub jest każdy z nas na początku drogi w Sztukach Walki. To właśnie czas, w którym musimy nastawić się na dostrzeganie tego, co mistrz mówi, pokazuje. Każda wskazówka, uwaga, konstruktywna krytyka ma tylko jeden cel na tym etapie – musisz poznać podstawy. Na etapie Shu to podstawy Szkoły są priorytetem. Technicznie, co jest charakterystyczne na tym etapie, to uczenie się i wpajanie ciału podstaw poprzez powtarzanie technik, dokładnie tak jak są prezentowane, bez wpływu woli, opinii, lub oceniania, ale za to z całkowitym otwarciem i skromnością. Jest to ważny podstawowy okres uwarunkowywania zarówno fizycznego jak i mentalnego, gdzie wszystkie konieczne warunki są ostrożnie przygotowywane do następnego etapu. Nie jest to czas na dyskutowanie nad techniką, sprawdzanie jej czy testowanie. Wiedzę musisz albo przyjąć albo nie. Nie ma innej drogi do mistrzostwa. Będąc na etapie Shu w pełni ufamy osobie, która nie jest dla nas trenerem, ale jest Sensei. To właśnie on bierze w tym czasie ciężar odpowiedzialności za to, co do Ciebie mówi, pokazuje. Dlatego reasumując poziom Shu to jest to etap nauki i korzystania z doświadczenia mistrza a także poznawanie podstaw Szkoły.

Następnie przychodzi czas na etap Ha (zrywać, rozrywać, łamać, kruszyć, niszczyć, przechodzić, otwierać, wybuchać). Opis tego okresu ma wiele bardzo dynamicznych znaczeń, ale bardzo trafnych, gdyż czas ten jest całkowitym przewrotem sposobu myślenia. Uczeń z pozycji Shu, gdzie skupiał się na obiektywnych wskazówkach mistrza musi zacząć dostrzegać potwierdzenia w samym sobie i w tym, co robi. Jest to czas, kiedy praca nad własnym Ja jest silnie utorowana w wcześniej już poznanych podstawach. To właśnie te podstawy mają dać stabilny fundament do dalszego rozwoju, gdyż to potwierdzenia techniczne i zarazem zrozumienie tego, co trenuje ma przynieść odpowiedzi i efekty pracy nad swoimi umiejętnościami. Jest to również czas dużej weryfikacji. Będąc na poziomie Ha zaczynamy mieć uczni, którzy oczywiście są na poziomie Shu, więc dlatego nasze przekonanie musi być na tyle silne żeby wystarczyło dla nas i ucznia. Dużą rolą mistrza jest tak przeprowadzić przez te etapy, aby uczeń wchodząc w okres Ha zdobył pewność siebie, przekonanie do Szkoły i filozofii życia, jaka za tym idzie. To na nas teraz zaczyna ciążyć brzemię odpowiedzialności, w jaki sposób my przekażemy już poznane podstawy Szkoły, to od nas zależy czy będziemy umieli podzielić się tym, co dostaliśmy. Jest to bardzo trudny etap w naszym rozwoju. Wiele osób właśnie wtedy odpuszcza, albo nie widzi potrzeby pójścia dalej. Często dzieje się tak, dlatego, że z natury ludzkiej boimy się rezygnować z tego, co już posiadamy, nie lubimy zmian, nie chcemy brać odpowiedzialności za kogoś. Często trzeba zrezygnować z wcześniejszych przyzwyczajeń, nawyków. Jest to o tyle trudne, że wydaje nam się, że coś było dla nas dobre, że dany sposób już był odpowiednio dobrany. Zamykamy się w technice uważając już ją za kompletną gotową. Teraz jest czas na najważniejszy krok. Jesteś w etapie Ha, musisz przechodzić, otwierać, łamać, kruszyć wcześniejsze przyzwyczajenia. Duża rola w tym etapie przypada Sensei, to on nadzoruje całe te kaskady zmian, jakie następują. On czuwa nad właściwym kierunkiem rozwoju poprzez pryzmat innych mistrzów, ale także swoje doświadczenie. Dlatego strefa Ha dalej objęta jest opieką mistrza.

Przychodzi wreszcie czas na etap Ri. Definicje znaku, jakim jest oznaczany to: separacja, odjazd, pozostawienie, oddzielenie, stawanie się wolnym, wyzwolenie się. Można z tego wywnioskować, że jest to koniec nauki, przekazu. Jest to czas, kiedy uczeń staje się mistrzem. Dlatego wielką naiwnością było by jednoznacznie stwierdzić, że nie ma już nic do nauczenia. Na tym etapie jesteśmy już wolni od przywiązania do danej techniki. Nasz światopogląd jest o wiele szerszy, nasze doświadczenie poprzez przejście całego procesu jest bardzo bogate. Teraz możemy w pełni świadomie być pomocą dla swoich uczni i wskazywać im kierunkowskazy na drodze. Znamy już kierunki, znamy drogę, trudności przeszkody. Musimy jednak cały czas się rozwijać, gdyż każdego ucznia traktujemy indywidualnie i w taki sam sposób go kierujemy przez sfery Shu – ha – Ri. Nie ma oczywiście potrzeby już dodawać, że na osiągniecie tego etapu potrzeba mnóstwa czasu, treningów, zgłębiania wiedzy, wzlotów i upadków. Etap Ri w Szkole Shisei Ryu daje nam niewyobrażalną swobodę działania, rozwijania się oraz realizowania poprzez doświadczanie technik pozbawionych schematów, podziałów.

To, w jakim etapie aktualnie się znajdujesz, do czego zmierzasz a nawet, kto cię w tej drodze prowadzi zależy wyłącznie od Ciebie. Więc bardzo proszę, aby każdy świadomie podchodząc do swojego treningu korzystał w pełni mądrze z sposobności, jaką mamy – podejmowania decyzji. To właśnie nasze wybory prowadzą nas tam gdzie jesteśmy i sprawiają, że jesteśmy takimi a nie innymi ludźmi – Budoka.